Turniej wiedzy „Ignacy Łukasiewicz – życie, działalność naukowa i niepodległościowa”

W poniedziałek, 21 listopada w Bibliotece Gminnej w Bogatem odbył się Rodzinny Turniej wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Do rywalizacji zgłosiło się pięć pięcioosobowych drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie: Danuta Radomska, Anna Wronowska i Agnieszka Sadowska. Drużyny musiały odpowiedzieć na 34 pytania dotyczące życia, działalności naukowej i niepodległościowej Ignacego Łukasiewicza. Do każdego pytania podano 4 możliwe odpowiedzi, ale tylko jedna była poprawna. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością biografii Łukasiewicza.

Prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania udzieliły rodziny: Kapczyńskich i Głodkowskich zdobywając ex aequo pierwsze miejsce. Pozostałe trzy drużyny, tj. rodzina Rutkowskich, Panuszewskich i Lewandowskich udzieliły 33 poprawne odpowiedzi i zajęły drugie miejsca. Wszystkie rodziny otrzymały dyplomy i nagrody sfinansowane ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu Rozgrzewamy Polskie Serca.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział.