Pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej księgozbioru pochodzą z 1948 roku. Wtedy  Biblioteka miała siedzibę w Karwaczu, zbiory liczyły 700 woluminów. 

Przez wiele lat  mieściła się w lokalach prywatnych.  Dopiero w 1991 roku przeniesiona została do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatem, zajmując jedno pomieszczenie na piętrze. Na dalszą poprawę warunków funkcjonowania placówki trzeba było poczekać aż do 2006 roku, kiedy to za sprawą projektu pn. „Bogate bliżej świata” udało się wyremontować dwa pomieszczenia   i  łazienkę oraz  założono centralne ogrzewanie.  

Realizacja zadania pn. „Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate” przyczyniła się do poprawy funkcjonalności budynku, jego walorów estetycznych i użytkowych, umożliwiając tym samym nadanie mu nowych funkcji kulturalno-oświatowych. Obecnie biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię, pięknie urządzoną salę dla najmłodszych, wyposażoną w kolorowe regały, stoliki, pufy, dywan, aplikacje  i ściankę  manipulacyjno-sensoryczną.  

Dzięki dokonanym zmianom biblioteka stała się przyjaznym i nowoczesnym miejscem dla wszystkich użytkowników, udało się  podnieść komfort korzystania z usług bibliotecznych i otworzyć na nowe grupy odbiorców. Jest  też możliwość korzystania z sali widowiskowej, gdzie organizowane są koncerty, spektakle, wieczory tradycji     i szereg innych wydarzeń.

Oprócz wypożyczalni i czytelni GBP prowadzi dwie filie w  Karwaczu i Dobrzankowie.

Biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Organizowane są  konkursy literackie, plastyczne, warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne, szkolenia, spotkania autorskie, pikniki czytelnicze, przeglądy pieśni patriotycznej. Biblioteki uczestniczą w stałych akcjach, takich jak Narodowe czytanie czy  Europejskie dni dziedzictwa.  Biblioteka Gminna zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu.

W 2009 roku GBP Bogate uczestniczyła w  Programie Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca z trzema Bibliotekami Partnerskimi: Chorzele, Baranowo, Mochowo (pow. sierpecki). Dzięki PRB biblioteki zostały wyposażone w komputery, rzutnik, urządzenia wielofunkcyjne a pracownicy bibliotek skorzystali z wielu interesujących  szkoleń i  wyjazdów edukacyjnych.

W roku 2015  biblioteka zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu w ogólnopolskim Rankingu bibliotek Dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu Książki.

Biblioteka stara się pozyskiwać środki na działania edukacyjno- kulturalne oraz na zakup nowości wydawniczych. Włącza się do życia społecznego gminy będąc organizatorem wielu imprez środowiskowych, skierowanych dla wszystkich grup społecznych i wiekowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizowanych jest wiele imprez promujących lokalne dziedzictwo kulturowe oraz integrujących i aktywizujących społeczność gminną.                     

Biblioteka  współpracuje z wieloma instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi.