DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 🥰🐻😀

Filia Biblioteczna w Dobrzankowie z okazji Dnia Pluszowego Misia zaprosiła przedszkolaków do misiowej krainy. Najmłodsi czytelnicy z ciekawością wysłuchali wierszy i opowiadania o misiach. Nie zabrakło także zagadek i piosenki o misiach oraz zabaw, w których towarzyszyły pluszowe niedźwiadki. Na zakończenie dzieci otrzymały „słodkie co nieco”.

„EDUKACJA – SEGREGACJA” 🌳🌳🌳

„EDUKACJA – SEGREGACJA” – kolejne zajęcia z edukacji ekologicznej. Tym razem wiedzę z zakresu ochrony środowiska pogłębiali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesznie. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli i utrwalili wiedzę w zakresie segregacji śmieci, recyklingu, energii odnawialnej. Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych, wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne,…