Patron

Józef Narzymski urodziÅ‚ siÄ™ 8 lutego 1839 roku w Radzikach MaÅ‚ych, powiat lipnowski. ByÅ‚ dramaturgiem, powieÅ›ciopisarzem, publicystÄ…, czÅ‚onkiem RzÄ…du Narodowego w powstaniu styczniowym, wÅ‚aÅ›cicielem majÄ…tku w Bogatem . ZasÅ‚ynÄ…Å‚ z bezkompromisowej sÅ‚użby dla sprawy narodowej i wiernoÅ›ci jej po ostatnie dni swojego krótkiego, 33 letniego życia. UdziaÅ‚ Narzymskiego w konspiracji oraz w politycznych manifestacjach (które w dużej mierze współorganizowaÅ‚)…