,,Czas na książkę – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Przasnysz”

Biblioteka realizuje projekt pn. ,,Czas na książkę – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Przasnysz” w ramach Programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przypominany o trwających konkursach

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „List do przyjaciela”  Organizatorem konkursu „List do przyjaciela” jest  Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem. Celem  konkursu jest promowanie czytelnictwa, rozwijanie twórczej aktywności, wrażliwości i  wyobraźni oraz zachęcenie dzieci do pisania listów tradycyjnych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej  z terenu gminy Przasnysz. Konkurs polega na napisaniu tradycyjnego…