Ósma edycja Sołtysiady w gminie Przasnysz już za nami !!!

Tegoroczna soÅ‚tysiada  odbyÅ‚a siÄ™ 11 lipca  w Bogatem.  Organizatorami  byli   Wójt Gminy Przasnysz  Grażyna Wróblewska i  Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Narzymskiego w Bogatem a wÅ›ród zaproszonych goÅ›ci: poseÅ‚ na Sejm Anna Cicholska, wicestarosta przasnyski Waldemar Trochimiuk, radni gminy Przasnysz z przewodniczÄ…cym Dariuszem Jankowskim, skarbnik gminy Danuta Osowska,  sekretarz gminy Bożena RudziÅ„ska, byÅ‚y poseÅ‚ StanisÅ‚aw…

Spotkanie z literaturą

Kolejnym działaniem zadania „Czas na książkę – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Przasnysz” były interaktywne – multimedialne „Spotkania z literaturą”, oparte na interakcji i spotkaniu z książką poprzez nowe media: prezentacje multimedialne, internet, e-booki, audiobooki. Uczestnikami spotkań były dzieci i młodzież szkolna. Program MKiDN– Partnerstwo dla książki Projekt pt. „Czas na książkę – cykl wydarzeń…

Rozstrzygnięcie konkursu !!!

We wtorek 29 czerwca podczas Sesji Rady Gminy Przasnysz zostaÅ‚y wrÄ™czone nagrody laureatom konkursu „Najaktywniejszy czytelnik Bibliotekiâ€. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowaÅ„ czytelniczych, promocja czytelnictwa oraz budowanie pozytywnych relacji biblioteka – czytelnik.Nagrody przyznano w czterech kategoriach wiekowych: Adrian Królikowski (kat. dzieci w wieku przedszkolnym), Sabina Kostecka (kat. uczniowie klas I-IV), Ewelina Olszewska (kat. uczniowie klas…

Spotkania, warsztaty

W ramach realizowanego przez Bibliotekę zadania „Czas na książkę – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Przasnysz”, poza spotkaniami autorskimi i warsztatami astronomicznymi, zorganizowano w miesiącu czerwcu:- cykl spotkań „Seniorzy –dzieciom”, podczas których seniorzy z Klubu „Senior +” z Bogatego czytali bajki i wiersze oraz opowiadali o zabawach swojego dzieciństwa. Uzupełnieniem głośnego czytania była gra na…

Warsztaty astronomiczne

W piÄ…tek, 18 czerwca Biblioteka Gminna zorganizowaÅ‚a w Szkole Podstawowej w Lesznie warsztaty astronomiczne „Jaki to gwiazdozbiór†i „Droga mleczna i inne galaktyki†dla 2 grup oraz pokaz w mobilnym planetarium. Warsztaty miaÅ‚y formuÅ‚Ä™ pogadanki ilustrowanej zdjÄ™ciami uzupeÅ‚nione Å‚amigłówkami o tematyce astronomicznej.W planetarium uczniowie odbyli wirtualnÄ… podróż do odlegÅ‚ych zakÄ…tków WszechÅ›wiata, podziwiali z bliska kosmos…

Warsztaty ilustratorskie z Mikołajem Kamlerem

Dnia 17 czerwca 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem w ramach projektu „Czas na książkÄ™ – cykl wydarzeÅ„ kulturalnych w gminie Przasnysz†zorganizowaÅ‚a spotkanie z panem MikoÅ‚ajem Kamlerem – ilustratorem książek dla dzieci. UkoÅ„czyÅ‚ studia na warszawskiej ASP w 1995 r. i od tego czasu rysuje ilustracje, projektuje okÅ‚adki do książek, a…

Spotkania autorskie – podróżnicze z Robertem Gondkiem

W dniu 14 czerwca 2021 r. w Bibliotece Gminnej  w Bogatem  i w Szkole Podstawowej w Nowej KrÄ™pie  odbyÅ‚y siÄ™ spotkania autorskie -podróżnicze  z Robertem  Gondkiem-podróżnikiem, fotografem, autorem książki „W drodze na najwyższe szczyty Afryki†a także  e-booka „Poradnik przed podróżą do Afryki – Tanzania, Kenia”.  Autor licznych pokazów podróżniczych nagradzanych przez publiczność i jury…