NARODOWE CZYTANIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”, która popularyzuje najwybitniejsze dzieła polskiej literatury. Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

W tym roku wspólnie czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a wydarzenie to zostało zorganizowane 8 września w Szkole Podstawowej w Lesznie.

W rolę Elizy Orzeszkowej wcieliła się Wiesława Bojarska a fragmenty lektury czytali : Irena Budnicka, Kazimierz Wenda, Sylwester Bąk, Alicja Morawska ,Wiktor Jankowski, Magdalena Dobaczewska oraz Anna Wronowska. Podczas spotkania dostępne były zakładki do książek z okolicznościową pieczęcią. Przeprowadzono także quiz na temat przeczytanych fragmentów lektury, a nagrodami były słodycze. W podziękowaniu za włączenie się do akcji „Narodowego Czytania”, przekazano na ręce Dyrektora Szkoły Wojciecha Krawczyka egzemplarz książki „Nad Niemnem” z okolicznościową pieczęcią.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszym wydarzeniu. 😀😀😀