„Mała książka – Wielki człowiek”

Kolejny Czytelnik 🥰🥰 dołączył do akcji i odebrał Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika.😀📚 Po każdej wizycie w bibliotece i wypożyczeniu minimum jednej książki otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.

Zapraszamy do udziału w projekcie 💞🥰