Drugi dzień ferii upłynął nam na kreatywnych zabawach, 😀😀😀 zajęciach plastycznych, ruchowych oraz zabaw z Photonami. Z okazji Walentynek dzieci tworzyły laurki dla bliskich osób. 💞 Powodzeniem cieszyły się rebusy i krzyżówki literackie. Różnorodność zajęć pozwala na to, by każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia sprzyjają integracji i uczą współpracy w zespole. W programie ferii przewidziano także zabawę w teatr, zabawy literackie, zajęcia kulinarne i teatrzyk Kamishibai.

W pracach pomaga nam pani Jola ze świetlicy wiejskiej w Wielodrożu. Dziękujemy 🥰