W czwartek, 27października, w Bibliotece odbyły się warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej.

Głównym celem warsztatów było umożliwienie poznania zasad budowania poprawnych relacji interpersonalnych oraz rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych.

Dowiedzieliśmy się jak skutecznie komunikować się z innymi, o barierach zakłócających porozumiewanie się między nadawcą komunikatu, a jego odbiorcą. Było też wiele przestrzeni na omówienia różnych sytuacji, z którymi uczestnicy zetknęli się osobiście. Wzajemna wymiana doświadczeń między uczestnikami była bardzo cenna i inspirująca.

Poruszane były także zagadnienia promocji działań w sieci, jak działania promocyjne w Internecie mogą znacznie przyczynić się do zbudowania przez instytucję wyróżniającego się i pozytywnego wizerunku. Aktywność tą należy przeprowadzać umiejętnie i z zachowaniem określonych zasad.

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników: nauczycielek Agaty Wronowskiej i Barbary Wojciechowskiej oraz bibliotekarzy.

Warsztaty prowadziła Martyna Matuszak przy merytorycznym wsparciu

Magdaleny Różyckiej z Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Dziękujemy bardzo za wspaniałe spotkanie ❤