„EDUKACJA – SEGREGACJA” 🌳🌳🌳

„EDUKACJA – SEGREGACJA” – kolejne zajęcia z edukacji ekologicznej🌳🌿🌲.

Tym razem wiedzę z zakresu ochrony środowiska pogłębiali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesznie. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli i utrwalili wiedzę w zakresie segregacji śmieci, recyklingu, energii odnawialnej. Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych, wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne, zakupiono do szkół kosze do selektywnej segregacji odpadów oraz ekologiczne upominki dla uczestników zajęć.Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz.