ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W QUEŚCIE

Zapraszamy do udziału w queście: „W opowieści Bogate”. W czasie wędrówki po wsi rozwiązuje się zadania i zagadki, które doprowadzą do ostatniego punktu, w którym na uczestnika zabawy czeka skrzynia skarbów z pamiątkową pieczęcią. Odcisk pieczęci jest poświadczeniem ukończenia questu. W załączonej księdze questowiczów można zostawić swój wpis.

Żeby wziąć udział w zabawie potrzebujesz długopis oraz ulotkę z mapką i treścią gry. Ulotkę należy odebrać w bibliotece.

W grze mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Grać można pojedynczo, w grupie znajomych bądź rodzinnie.

Quest wiejski jest efektem realizacji projektu współpracy „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”.