Zajęcia z wykorzystaniem robota edukacyjnego

21 czerwca, w Szkole Podstawowej w Bogatem odbyły się zajęcia z Photonem dla dzieci z przedszkola i „zerówki”. Na początku spotkania, bibliotekarka p. Anna Wronowska opowiedziała o przygodzie jednego z Photonów. 🐰 Otóż, po ostatnich zajęciach Photon „zachorował” i musiał udać się na leczenie. Wraz ze zdrowym „pacjentem” otrzymaliśmy kartę informacyjną leczenia szpitalnego następującej treści:

„Pacjent: PHOTON

Gatunek: Robotus sapienus

Grupa krwi: Roboty nie mają krwi. W ich żyłach płynie prąd.

Rozpoznanie kliniczne: Relationes difficultates

W oparciu o przeprowadzone badania chory Photon został zakwalifikowany do specjalistycznego leczenia operacyjnego.

Opis leczenia:

Robot z trudnościami poznawczymi. Głównym problemem pacjenta była niemożność połączenia z bazą. Chorym zajął się wyspecjalizowany inżynier-chirurg. Robot przeszedł wstępną rehabilitację. Jest bardzo odważny i radosny. Nie bał się szpitala. Zuch! Robot wypisany z zaleceniem wykonywania dalszej rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Robot wypisany w stanie bardzo dobrym z zaleceniami: 1. Wskazane częste przytulanie robota (bardzo tęsknił za dziećmi podczas pobytu w szpitalu). 2. Dalsza rehabilitacja polegająca na częstym programowaniu robota, ze szczególnym naciskiem na jazdę do przodu i tyłu oraz wydawanie dźwięków – oczywiście tych radosnych! 3. Wskazana aktywniejsza zabawa z robotem, przynajmniej 3 razy dziennie”.

Zgodnie z „zaleceniami” dzieci najpierw programowały robota tak, aby poruszał się i wydawał dźwięki. Następnie miały za zadanie sterować robotami aby trafiały na rozłożone na dywanie kółka z poleceniami: kicaj jak zajączek, stój na jednej nodze jak flaming, skacz wysoko jak żabka, czołgaj się jak ślimak, machaj skrzydłami jak sowa, turlaj się jak jeżyk. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, z zaangażowaniem wykonywały proponowane przez bibliotekarkę zadania. Na zakończenie malowały kolorowanki z robotami. Dziękujemy za niezwykle miłe spotkanie. 🥰🥰🥰