Warsztaty ilustratorskie z Mikołajem Kamlerem

Dnia 17 czerwca 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem w ramach projektu „Czas na książkÄ™ – cykl wydarzeÅ„ kulturalnych w gminie Przasnysz†zorganizowaÅ‚a spotkanie z panem MikoÅ‚ajem Kamlerem – ilustratorem książek dla dzieci. UkoÅ„czyÅ‚ studia na warszawskiej ASP w 1995 r. i od tego czasu rysuje ilustracje, projektuje okÅ‚adki do książek, a czasem robi też filmy animowane. Spotkanie byÅ‚o ciekawÄ… formÄ… edukacji na temat powstawania ilustracji książkowej, okazjÄ… do poznania narzÄ™dzi ilustratora i tajników tego zawodu. Nasz gość zdradziÅ‚ dzieciom, że jego praca wymaga przede wszystkim znajomoÅ›ci tekstu, dużej wyobraźni i talentu. Uczniowie SzkoÅ‚y Podstawowej w Bogatem dowiedzieli siÄ™ również, że każda ilustracja powinna być zachÄ™cajÄ…ca do czytania książki, peÅ‚na wrażliwoÅ›ci i inwencji twórczej.W dalszej części spotkania odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty z ilustracji. Uczniowie próbowali swoich siÅ‚ w tworzeniu portretu wymyÅ›lonych przez siebie królów. PomysÅ‚y zaskoczyÅ‚y nawet samego ilustratora. Nie mogÅ‚o także zabraknąć pokazu kunsztu ilustracji w wykonaniu goÅ›cia.

Program MKiDN– Partnerstwo dla książki Projekt pt. „Czas na książkÄ™ – cykl wydarzeÅ„ kulturalnych w gminie Przasnyszâ€

„Dofinansowano  ze  Å›rodków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  i  Sportu pochodzÄ…cych  z Funduszu  Promocji  Kulturyâ€

Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie
Warsztaty ilustratorskie