Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – lekcja biblioteczna

23 kwietnia , wspólnie z uczniami klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie świętowaliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej promującej książkę i czytelnictwo. W tym dniu chcieliśmy przypomnieć dzieciom o bogactwie świata książek oraz docenić pracę autorów, którzy swoimi dziełami inspirują i edukują czytelników na całym świecie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowanej przez bibliotekarki lekcji, przypomniały sobie budowę książki, dowiedziały się dlaczego warto czytać literaturę regionalną oraz poznały książki lokalnego autora , Ś.p. ks. Marka Makowskiego, który napisał „Historię Parafii w Świętym Miejscu” oraz „Kardynał Aleksander Kakowski Metropolita Warszawski (1913-1938). Kalendarium”. Wysłuchano również wierszy napisanych przez ich starszych kolegów i wydanych przez szkołę w tomiku poezji „Kochane Święte Miejsce”. Nie zabrakło też rozmowy na temat ulubionych książek młodzieży, zarówno wśród chłopców jak i dziewczynek zdecydowanie prym wiódł „Dziennik Cwaniaczka” Jeffa Kinney’a. Następnie zaproszono do konkursu cztery drużyny, pytania były idealnym podsumowaniem wiedzy z przeprowadzonej lekcji. Dziękujemy za aktywny udział, zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. 😀😀😀