„SOŁTYSIADA 2022”

W niedzielę, podczas wydarzenia kulturalnego pn.„Odjazdowa Gmina” odbył się turniej sołectw . Do rywalizacji przystąpiły drużyny ośmiu sołectw: Bartniki, Bogate, Dobrzankowo, Gostkowo, Karwacz, Mchowo, Osówiec Szlachecki i Wielodróż.

Na początku każda z grup przedstawiła swój program artystyczny. Były to scenki obyczajowe nawiązujące do dawnych obrzędów i zwyczajów. Kolejne turniejowe zadania to wiersz o sołtysie i konkurs wiedzy o gminie. Oceniano również pracę plastyczną „karykatura sołtysa” oraz potrawę z przepisu babuni. Nad przebiegiem turnieju czuwało Jury w składzie: Anna Żukowska, Elżbieta Urban, Ireneusz Majkowski, Dariusz Majewski. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Ostatecznie zwyciężyło Sołectwo Dobrzankowo, drugie miejsce zajęło Sołectwo Karwacz a trzecie Bartniki i Bogate. Pozostałe sołectwa zostały wyróżnione. Wszystkie drużyny otrzymały symboliczne czeki na nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest Gmina Przasnysz.

Gratulujemy wszystkim drużynom wspaniałych występów.