Rozstrzygnięcie konkursu !!!

📚📚📚 We wtorek 29 czerwca podczas Sesji Rady Gminy Przasnysz zostaÅ‚y wrÄ™czone nagrody laureatom konkursu „Najaktywniejszy czytelnik Bibliotekiâ€. 📖📖📖 Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowaÅ„ czytelniczych, promocja czytelnictwa oraz budowanie pozytywnych relacji biblioteka – czytelnik.Nagrody przyznano w czterech kategoriach wiekowych:🔹 Adrian Królikowski (kat. dzieci w wieku przedszkolnym),🔹 Sabina Kostecka (kat. uczniowie klas I-IV),🔹 Ewelina Olszewska (kat. uczniowie klas V-VIII),🔹 Monika Bednarska (kat. mÅ‚odzież szkół Å›rednich oraz doroÅ›li).Nagrody i dyplomy zwyciÄ™zcom konkursu wrÄ™czyli Wójt Gminy Przasnysz Pani Grażyna Wróblewska i PrzewodniczÄ…cy Rady Gminy Przasnysz Pan Dariusz Jankowski.Osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej aktywnoÅ›ci czytelniczej oraz wielu wspaniaÅ‚ych chwil z książkÄ….‼‼‼