Relacja z Przeglądu Klubów Seniora z Północnego Mazowsza

W sobotę, 16 września w Lesznie, Gmina Przasnysz zorganizowała Przegląd Klubów Seniora z Północnego Mazowsza pod patronatem Poseł na Sejm RP Anny Ewy Cicholskiej, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaprezentowało się aż 15 zespołów: Klub Seniora „Nad Wkrą” z Bieżunia, Klub Senior + w Bogatem, Klub Seniora w Chorzelach, Koło Seniorów w Czernicach Borowych, Klub Senior+ w Długiem, gm. Czarnia, Chór Gminy Gostynin „Vox Cordis”, Klub Senior + w Grudusku, Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku, Klub Seniora „Złocień” w Jednorożcu, Ludowy Zespół Krasne, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Trzecia młodość” w Krasnem, Klub Senior+ w Krasnosielcu – zespół wokalny „Chabry we włosach”, Zespół Artystyczny Seniorów Cantare z Mławy, Klub Seniora przy Żuromińskim Centrum Kultury, Klub Senior+ Gumowo, gm. Ciechanów.

Występy wokalne Klubów Seniora oceniało Jury w składzie: Michał Gogolewski, Ewa Luks, Anna Brzozowska i Danuta Zarzycka. Po prezentacji poszczególnych zespołów Jury dokonało oceny i przyznało miejsca: I miejsce ex aequo: Chór Gminy Gostynin „Vox Cordis” i Zespół Artystyczny Seniorów Cantare z Mławy; II miejsce – Klub Seniora w Chorzelach; III miejsce – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Trzecia młodość” w Krasnem; Wyróżnienia: Klub Senior + w Bogatem i Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 🥰

W czasie obrad Jury na scenie wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starej Krępy, p. Anna Jelińska, p. Janusz Radomski i Damian Kowalski. Dziękujemy 🥰

Na zakończenie Przeglądu zagrał p. Artur Olszewski, który porwał wszystkich do tańca.

Podczas wydarzenia panowała wspaniała atmosfera, bo wszystkich połączyła muzyka.

Dziękujemy Jury, dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie p. Wojciechowi Krawczykowi, p. Zenonowi Osowskiemu , Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie, Kołom Gospodyń Wiejskich w Lesznie , Bogatem i Bartnikach oraz świetlicom w Karwaczu i Wielodrożu za współpracę przy organizacji wydarzenia. 🥰

Fot. UG Przasnysz