Podsumowanie projektu „JA-TY, MY-WY czyli świat emocji i relacji”

5 października w Bibliotece Gminnej w Bogatem odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt pn. „JA-TY, MY-WY czyli świat emocji i relacji” w ramach konkursu na projekty edukacyjne „Relacje od nowa” organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Projekt był realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Narzymskiego w Bogatem w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem. W projekcie uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz członkowie Klubu „Senior+” w Bogatem.

Gala rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej działania wykonane w ramach projektu:

– warsztaty plastyczno-literackie i wspólne redagowanie książeczki „Tina i Dima” o ukraińskich misiach, uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie,

– warsztaty z psychologiem dotyczące emocji i relacji międzyludzkich,

– warsztaty taneczne – „Tańce, pląsy Polaków i sąsiadów”,

– warsztaty wokalne i teatralne, przygotowanie przedstawienia „JA-TY, MY-Wy”.

Po prezentacji projektu, widzowie mogli podziwiać piękny występ wokalny Klubu „Senior+” w Bogatem. Następnie uczestnicy projektu przedstawili bardzo emocjonujący spektakl pt. „JA-TY, MY-WY’, opowiadający o relacjach międzypokoleniowych i asymilacji uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną. Poruszającą piosenkę „Modlitwa za Ukrainę” wykonały Joanna Kulpanowska i Zofia Ruszczyńska wraz z Kazimierzem Wendą. Dla młodzieży była to też lekcja rozpoznawania i właściwego wyrażania swoich emocji i uczuć. Gali towarzyszyła wystawa książeczek „Tina i Dima”. Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne z poczęstunkiem.

Wśród zaproszonych gości obecni byli ; Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Elżbieta Urban, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem Piotr Sekuna, Kierownik Referatu Organizacyjnego UG w Przasnyszu Beata Głodkowska, Kierownik klubu „Senior+” w Bogatem Agnieszka Kapczyńska, Opiekun Klubu „Senior+” Grzegorz Gębarowski, nauczycielka SP w Bogatem Grażyna Florysiak, p. Walentyna Hazhontkovska z Ukrainy przebywająca w naszej gminie, p. Krzysztof Gajewski fotograf dokumentujący projekty „Relacje od nowa”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu: uczniom , rodzicom, Klubowi Seniora w Bogatem.

Dziękujemy instruktorom warsztatów: Agacie Wronowskiej, Barbarze Wojciechowskiej, Emilii Tomaszewskiej i Piotrowi Goliasz.