PODSUMOWANIE PROJEKTU

Choć czas świąteczny mamy już dawno za sobą, to Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, w środę 23 lutego zorganizowało spotkanie podsumowujące projekt pn „W świątecznym nastroju – tradycje bożonarodzeniowe”. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam nieco plany związane z realizacją niektórych działań. Wymienić można choćby przegląd kolęd i pastorałek, który odbył się w formule online.

Na spotkanie podsumowujące projekt złożyło się: prezentacja multimedialna, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego oraz przeglądu , koncert, wystawa pokonkursowa oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bogatem – partnera projektu. Serdecznie dziękujemy 🥰😀🥰

Partnerami projektu była również Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem oraz Gmina Przasnysz .

Realizacja projektu: 02 listopada 2021r. – 26 lutego 2022r.

Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”