Ósma edycja Sołtysiady w gminie Przasnysz już za nami !!!

Tegoroczna soÅ‚tysiada  odbyÅ‚a siÄ™ 11 lipca  w Bogatem.  Organizatorami  byli   Wójt Gminy Przasnysz  Grażyna Wróblewska i  Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Narzymskiego w Bogatem a wÅ›ród zaproszonych goÅ›ci: poseÅ‚ na Sejm Anna Cicholska, wicestarosta przasnyski Waldemar Trochimiuk, radni gminy Przasnysz z przewodniczÄ…cym Dariuszem Jankowskim, skarbnik gminy Danuta Osowska,  sekretarz gminy Bożena RudziÅ„ska, byÅ‚y poseÅ‚ StanisÅ‚aw Adamiak, dyrektorzy  szkół : Joanna Glinka, Piotr Sekuna i Wojciech Krawczyk, przewodniczÄ…cy  zarzÄ…du Spółki Wodnej w Przasnyszu Dariusz Majewski, najstarszy soÅ‚tys gminy StanisÅ‚aw Grabowski.

Podczas imprezy  czynne byÅ‚y mobilne punkty: szczepieÅ„ i spisu ludnoÅ›ci.  Uczestnicy mogli odwiedzać namioty promocyjne KRUS PT Przasnysz i ZespoÅ‚u Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. W każdym z nich czekaÅ‚a na goÅ›ci nie tylko dawka wiedzy, ale także konkursy. OdbywaÅ‚a siÄ™ również promocja szczepieÅ„, przeprowadzono konkurs z nagrodami dotyczÄ…cy Covid-19 i szczepieÅ„ oraz przygotowano stoisko promocyjne.

Do rywalizacji przystÄ…piÅ‚y drużyny z siedmiu soÅ‚ectw: Bartniki, Bogate, Dobrzankowo, Gostkowo, Mchowo, Osówiec Szlachecki,  Wielodróż.

Jury w skÅ‚adzie: BogumiÅ‚a UmiÅ„ska, Elżbieta Urban i  Anna Å»ukowska, oceniaÅ‚o wystÄ™py artystyczne, promocjÄ™ soÅ‚ectwa, konkursowe przekÄ…ski, portret soÅ‚tysa oraz konkurencje zrÄ™cznoÅ›ciowe. Uczestnicy turnieju musieli też wykazać siÄ™ wiedzÄ… na temat gminy. Rywalizacja byÅ‚a bardzo wyrównana. Ponieważ byÅ‚ to jednak turniej należaÅ‚o wyÅ‚onić zwyciÄ™zcÄ™. W oczekiwaniu na wyniki  uczestnicy turnieju wysÅ‚uchali  koncertu w wykonaniu Klubu Seniora z Bogatego .Ostatecznie jury konkursowe przyznaÅ‚o pierwsze miejsce soÅ‚ectwu Osówiec Szlachecki i wyróżniÅ‚o Wielodróż i Bartniki. Wszystkie soÅ‚ectwa uczestniczÄ…ce w turnieju otrzymaÅ‚y symboliczne czeki na nagrody rzeczowe, jednak tylko zwyciÄ™zcy objÄ™li w posiadanie przechodni puchar Wójta Gminy. Po ogÅ‚oszeniu wyników przyszedÅ‚ czas na wspólnÄ… zabawÄ™, którÄ… uÅ›wietniÅ‚ wystÄ™p Piotra Goliasza.

DziÄ™kujemy wszystkim drużynom za udziaÅ‚ i dostarczone emocje. DziÄ™kujemy Jury, KoÅ‚u GospodyÅ„ Wiejskich z Bogatego, radnemu Tomaszowi Kopka, OSP Dobrzankowo, dyrektorowi SzkoÅ‚y Podstawowej w Bogatem i nauczycielom, pracownikom  UrzÄ™du Gminy, Klubowi Senior+ .

Do zobaczenia za rok!!!

sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa
sołtysiasa