NOWOŚCI

Zapraszamy do Biblioteki Gminnej po nowości wydawnicze 📚📖 zakupione w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”

https://www.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego

https://www.facebook.com/bnbiblioteka/?locale=pl_PL

https://www.facebook.com/nprcz2.0/