Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Jak co roku, 21 lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji bibliotekarki wraz z członkami klubu Senior Plus, Jadwigą Ogonowską i Sylwestrem Bąk, odwiedzili uczniów klas 1-4 Szkoły Podstawowej w Bogatem. Zajęcia rozpoczęły się od omówienia różnorodności językowej na obszarze Polski. Podkreślono znaczenie święta języka ojczystego, które przypomina o tym, że język to wspólne dziedzictwo kulturowe. Dużą część zajęć poświęcono na zapoznanie dzieci z zamierającą już gwarą Bogatego i okolic. Seniorzy przeczytali opowiadanie „Heniek” Mieczysława Stusińskiego, pochodzącego z naszej miejscowości i silnie z nią związanego, który w zbiorze opowiadań „Zwierciadło pamięci” zawarł oparte na faktach historie z połowy XX wieku. Następnie dzieci z wielką uwagą wysłuchały bajki zawartej w zbiorze „Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza” wydanym przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu pt. „Jak się iz z zającem uścigał”. Pytania pomocnicze zadawane po każdej części tekstu pomogły w zrozumieniu trudnych, nieznanych dzieciom słów. Następnie role się odwróciły i bibliotekarki zapytały seniorów o znajomość neologizmów obecnych w mowie potocznej uczniów oraz laureatów plebiscytu na młodzieżowe słowo roku takie jak rel czy essa. W czasie spotkania zaprezentowano również nieznane dzieciom zabytkowe rekwizyty, takie jak monidło, koromysło i walkman, zaś do przeczytania łamańców językowych zgłosiło się wielu chętnych, a śmiałków nagrodzono słodyczami. Podczas zajęć nie zabrakło dobrych humorów i wybuchów śmiechu.

To było bardzo miłe spotkanie. 😀😀😀 Dziękujemy nauczycielkom i uczniom za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia wkrótce ‼️