MARZYŁA IM SIĘ WOLNOŚĆ

W niedzielne popołudnie, 19 marca w Bibliotece Gminnej w Bogatem odbyło się spotkanie poświęcone 160.rocznicy Powstania Styczniowego. Na bogaty program spotkania MARZYŁA IM SIĘ WOLNOŚĆ złożyło się:

– prelekcja dr Bogumiły Umińskiej nt. „Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu” . Regionalistka, muzealniczka, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, autorka wielu wystaw oraz publikacji, w ciekawy sposób przedstawiła sytuację polityczną i społeczną poprzedzającą wybuch powstania, przebieg walk na Północnym Mazowszu, o dowódcach powstania oraz czynnym zaangażowaniu księży podczas styczniowego zrywu. Nie zabrakło także wątków lokalnych i udziału Józefa Narzymskiego w powstaniu. Prelekcja wzbogacona była bardzo ciekawą prezentacją multimedialną.

– Klub Senior+ z Bogatego przy akompaniamencie Grzegorza Gębarowskiego wykonał trzy piękne pieśni patriotyczne: „Ostatni Mazur” , „W krwawym polu” oraz „Marsz Polonia”.

– wywiad z pasjonatką lokalnej historii , inicjatorką powstania wielu miejsc pamięci na terenie Gminy, autorką licznych publikacji ,mgr Grażyną Wróblewską przeprowadziła Joanna Mioduszewska. Pani Grażyna w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczestnikom spotkania postać Józefa Narzymskiego, ostatniego właściciela majątku Bogate, czynnego powstańca styczniowego, zwolennika frakcji Czerwonych, członka Rządu Narodowego a także dramaturga, powieściopisarza , publicysty.

– Solistki ze Scholi św. Anny w Bogatem, Aleksandra i Joanna Kulpanowskie oraz Zofia Ruszczyńska, wykonały wzruszającą pieśń „Uwierz Polsko” oraz „O mój rozmarynie” i „A gdy na wojenkę”.

– poezję Józefa Narzymskiego, m.in. „Cóżem ja winien?”, „Pargę” , Do śpiewaka „Lilli Wenedy” zaprezentowali Weronika Wronowska i Bartosz Lekowski.

Spotkanie zakończył recital Michała Gogolewskiego, utalentowanego śpiewaka koncertującego w całej Polsce, nauczyciela mławskiej szkoły muzycznej. Podczas recitalu zabrzmiały m. in. : walc „Na stokach Mandżurii”, z musicalu Kiss Me, Kate „So In Love’, „Parla Piu Piano , z opery Straszny dwór „Ten zegar stary”. Wspaniały występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Rolę konferansjera pełniła Anna Wronowska a nad obsługą techniczną czuwał Zbigniew Olszak.

Na spotkaniu obecni byli:: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu przasnyskiego Małgorzata Grabowska, Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz Dariusz Jankowski, Wiceprzewodniczący: Ryszarda Przybysz i Robert Kacprzak, radni: Teresa Kuligowska, Marzena Wierzbicka, Roman Modelski i Tomasz Kopka, Kierownik GOPS w Przasnyszu Elżbieta Urban, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie Joanna Glinka, Proboszcz Parafii Bogate ks. Cezary Olzacki, sołtysi z terenu gminy Przasnysz, regionalista Jan Chmielewski, przedstawiciele Klubu Seniora w Przasnyszu oraz mieszkańcy gminy i powiatu.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za mnóstwo emocji i publiczności za gorące przyjęcie. 🥰😀🥰

Serdeczne podziękowania kierujemy również do seniorek z Klubu Senior+ Bogate i P. Jolanty Stodólskiej za pomoc przy organizacji spotkania.🥰😄🥰