„Mała książka – wielki człowiek”

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat 😀wraz z rodzicami lub opiekunami do odwiedzenia biblioteki i odebrania Wyprawki Czytelniczej 📔📖 oraz Karty Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.😀😀😀