„EDUKACJA – SEGREGACJA” 🌳🌳🌳

🌳 W Szkole Podstawowej w Bogatem odbyły się kolejne zajęcia z edukacji ekologicznej. Tym razem, wiedzę z zakresu ochrony środowiska pogłębiali uczniowie klasy VII.W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne, zakupiono kosze do selektywnej segregacji odpadów oraz upominki dla uczestników zajęć.🥰Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz.