Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 r., na mocy decyzji władz Związku Sowieckiego, zamordowano ponad 20 tys. żołnierzy Wojska Polskiego oraz policjantów – jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. Byli wśród nich oficerowie, podoficerowie, szeregowcy, w tym rezerwiści stanowiący część elity II Rzeczypospolitej: lekarze, prawnicy, naukowcy, inżynierowie, nauczyciele. Prawda o Zbrodni Katyńskiej była ukrywana ponad pół wieku. Władze ZSRR przyznały się do popełnienia zbrodni dopiero 13 kwietnia 1990 roku i tego dnia część dokumentów dotyczących Katynia zostało przekazanych stronie polskiej.