Dofinansowanie dla biblioteki z Fundacji BGK

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza biblioteka uzyskała dofinansowanie z Fundacji BGK na realizację projektu  pn. „Aktywny senior – zdrowy senior” w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja IV.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności, poprawa sprawności ruchowej oraz rozwój pasji i zainteresowań kulturalnych osób 60+.

Kwota dofinansowania  13 930,00 zł.