Spotkanie z Robertem Radzikiem

Dnia 16 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogatem odbyło się spotkanie z Robertem Radzikiem i promocja albumu „Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945 – 1954 w fotografiach i dokumentach”.

W trakcie spotkania autor przybliżył losy żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy po 1945 roku nie złożyli broni i dalej stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego wroga , musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania, stosowano wobec nich tortury, zasądzano wyroki śmierci, inni ginęli w zasadzkach organizowanych przez NKWD, UB, KBW , Milicję.

Autor podkreślił działalność żołnierzy NZW walczących na terenie powiatu przasnyskiego i gminy Przasnysz wspominając Edwarda Dobrzyńskiego „Orzyca”.

Wśród uczestników spotkania obecni byli Wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Jankowski, sekretarz Gminy Bożena Rudzińska, radni, sołtysi , siostrzenica Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój”, rodziny Dobrzyńskich oraz osoby zainteresowane tematyką podziemia niepodległościowego.

Dziękujemy p. Robertowi za ciekawą i niezwykle ważną lekcję historii o ludziach, którzy znaleźli w sobie siłę, by przeciwstawić się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.