SPOTKANIE Z DIETETYKIEM I WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA🍇🥦🥑🍓🥭

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz realizuje projekt pn. „Zdrowe żywienie – warsztaty kulinarne”. 13 grudnia odbyło się spotkanie z dietetykiem a 14 grudnia warsztaty kulinarne, na których przygotowywano „zdrowe” śniadanie.Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.