„EDUKACJA – SEGREGACJA” 🌳🌳🌳

30 listopada w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie odbyły się zajęcia z edukacji ekologicznej. To już ostatnie spotkania dotyczące ochrony środowiska, realizowane w ramach projektu pn. „Edukacja – segregacja”. Na zajęciach uczniowie poszerzali i utrwalali wiedzę w zakresie segregacji śmieci, recyklingu, energii odnawialnej. W ramach projektu zakupiono do szkół kosze do selektywnej segregacji odpadów i ekologiczne upominki dla uczestników zajęć.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz.

Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.